Group1ÜzletszabályzatAdatvédelmi tájékoztató
FiókomRendeléseimAdataim
0
Fiókom
FiókomLIVETermékcsaládokLetisztításArcTestSminkKezelésekBABOR WORLDKiemelt termékek
Melyik termék a megfelelő a számomra?
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelők és képviselőik elérhetősége, adatvédelmi tisztviselő
PALOMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: H-1139 Budapest, Frangepán u. 8-10, elérhetőség [email protected], képviselők: Kalcsu István Sándor, Kalcsuné Antal Katalin Klára, Kalcsu Marcell, 1139 Budapest, Frangepán utca 8-10., adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége: [email protected]
Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.
Milyen alapelveket követünk?
• a személyes adatokat jogszerűen és az Ön számára átláthatóan kezeljük
• a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon
• az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és csak a szükségesre korlátozódnak
• a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható
• észszerű intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a tudomásunkra jutott pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük
Személyes adatait a jelen tájékoztatóban felsorolt célból kezeljük.Az adatkezelések jogalapja:
• az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása
• egyes esetekben az adatkezelés a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
• bizonyos esetekben személyes adatainak kezeléséhez Adatkezelőként jogos érdekünk fűződik vagy harmadik személynek a jogos érdeke, például, honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága
• más esetben az az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően Ön által kezdeményezett lépésekhez szükséges
• az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2024. január 25-től visszavonásig tart. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztató bármikori megváltoztassa, amelyről előzetesen tájékoztatót tesz közzé. A tájékoztató korábbi verzióját is elérhető a honlapon.
Adatkezelésünkről részletesebben:
A honlapunkon végzett és ott gyűjtött adatokkal végzett adatkezelések
Megrendelés és teljesítése, vásárlás és számlázás célokból történő adatkezelés
Termékek megrendelése, vásárlása, megrendelések nyilvántartása, kezelése, teljesítése, kiszállításhoz, kézbesítéshez és ehhez szükséges kapcsolattartás, átvétel és visszaküldés intézése céljából, az Önnel kötött szerződés megkötése teljesítése vagy a szerződés érdekében kezeljük a nevét, e-mail címét, telefonszámát, megrendeléshez kapcsolódóan online azonosítószámát. vásárlások adatai (termék, mennyiség, ár) vásárlás bizonylat számát, kiszállítással kapcsolatos adatokat: kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó), az átvételi pont adatait, a visszaküldött termékekre vonatkozó adatokat.
A vásárlás céljából történő regisztráció célja, hogy megadja azokat az adatokat, amelyek a megrendeléshez, a teljesítéshez és annak dokumentálásához szükségesek.
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azokat a személyes adatokat, melyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak minden esetben úgy kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékig és ideig.A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés, egyéb címzett tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából, csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa. Az említett adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személynek. A regisztráció során Ön megadja nevét, e-mail címét, jelszavát. szállítási címet, cégnevet. Jogos érdekünk, hogy az Ön kiszolgálását, a vásárlás és a megrendeléssel kapcsolatos döntését kívánságlistával, bevásárlókosárral segítsük, amely esetben a kívánságlistára vagy kosárba tett termékeket a megrendelésig vagy a webshop elhagyásáig kezeljük ebben a funkcióban. A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó célból az adatokat a teljesítés időpontjáig őrizzük meg, beleértve a termék szerződésen alapuló visszaküldésére nyitva álló határidőt is. Jogi kötelezettségünk, hogy 8 évig őrizzük a kiállított számlák és a megrendelések azon adatait, amelyek számviteli vagy adó jogszabályi előírások miatt megőrzendők. (számlázási név természetes személy esetén teljes név, adószám vagy adóazonosító jel számlázási cím)Hűségprogram indítása, voucherek kínálása célokból
Jogos érdekünk, hogy hűséges vásárlóinknak kedvező ajánlatokat adjunk, kedvezményeket biztosítsunk és a hűségprogramok és voucherek igénybevétele esetén kezeljük a hűségpontokat és a kiállított és beváltott voucherekre vonatkozó adatokat a hűségprogram lejártáig.
Csalás megelőzés célból
Jogos érdekünk a csalások megelőzése. Ebből a célból kezeljük a vevő megbízhatóságára vonatkozó pontszámot, a regisztráció fennállásáig, amelyet a következő szempontok szerint képzünk: sikeres kiszállítás esetén 100-as értéket kap, sikertelen esetén 0-t. Az értékek átlaga adja a pontszámot.
Profil kialakítása célból
A személyre szabott kiszolgálás érdekében korcsoport, életstílus, szabadidő adatokat, bőrproblémára vonatkozóan megadott adatait kezeljük az Ön belegyezésével. Az adatokat a regisztráció fennállásának idejéig őrizzük meg.
Partnerként bejelentkezés célból
Jogos érdekünk, hogy leendő partnereinket információval lássuk el. Bejelentkezéséhez kérésére tájékoztatást nyújtunk és ebből a célból kezeljük nevét, e-mail címét, telefonszámát, címét, képzettségét, tapasztalatát termék márkákkal, és kapcsolódó üzenetét a válaszok megküldéséig.
Tájékoztatás, ajánlatok küldése célból
Regisztrációja (felhasználói fiók) esetén beleegyezésével információkat nyújtunk trendekről, speciális ajánlatokról, voucherekről. Az itt megadott adatait ( neve, e-mail címe, jelszava) a regisztráció visszavonásig kezeljük, amelyet egyszerűen meg tud tenni leiratkozással a küldött hírlevélről.
Adatkezelés Jótállási, szavatossági, kártérítési igények kezelése céljából
Jogszabályi kötelezettségünk a szavatossági és jótállási igények érvényesítésével kapcsolatos igények kezelése (Ptk és fogyasztóvédelmi előírások alapján) valamint egyben az Önnel kötött szerződés termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szavatossági, jótállási rendelkezéseinek a teljesítése. Az adatkezelés ebből a célból a jótállási szavatossági idő lejárta után megszüntetjük.
Az esetleges kifogások, kártérítési vagy egyéb igényeket ellen védekezés jogos érdekünk. Az adatokat megőrizzük amíg a teljesítéssel kapcsolatos jogi igények kezeléséhez szükségesA kezelt adatok köre: termék vagy szolgáltatás, név, cím, e-mail cím, vásárlás és a teljesítés időpontja, a te ljesítésről, kárról rendelkezésre bocsátott adatok, egyéb, az igény kezelésével kapcsolatosan küldött személyes üzenet.A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezeli, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.Termékminták ajánlása kipróbálásra kozmetikusoknak célból
Belegyezésével kezeljük nevét, e-mail címét, bőre típusát a termékminta kipróbálására vonatkozó véleménye kézhezvételéig, de legkésőbb beleegyezése visszavonásáig.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a beleegyezés visszavonása esetén sajnos nem tudjuk a mintát megküldeni, mivel nem tudjuk technikailag megszervezni a termék kipróbálását.Honlap működésével, biztonságával kapcsolatos célból
A honlap zavartalan működésének a biztosítása, a szolgáltatások működésének ellenőrzése, felügyelete, javítása, honlap biztonsága, a támadások visszaélések megakadályozása céljából kezeljük a weboldal látogatók, regisztrált felhasználók által megadott adatokat, a látogatók, felhasználók IP címét.Jogos érdekünk a honlap biztonságos működtetése, ellenőrzése és javítása.
Jogos érdekünk megszűnése esetén az adatokat nem kezeljük tovább ezen a jogalapon.Statisztikai elemzéshez üzleti szolgáltatásaink termékeink kínálatához, hirdetésekhez, Facebook-ot, Google Analytics 360 és Adwordsot használunk, amelynek során cookiekat használhatunk weboldalunkon és kezelhetjük IP címét, eszköz azonosítókat, megismerhetjük az oldalt, ahonnan az oldalt látogatja, és az oldalakat, melyeket a weblapunkon meglátogat, az Ön által használt operációs rendszert és böngészőjével kapcsolatos adatokat. A weboldalon használt Facebook és Google Analytics a webhelyre és alkalmazásaikhoz irányuló forgalom elemzésében nyújt segítséget az adatkezelőknek. Az elemzésekkel segítjük weboldalaink kialakítását és szolgáltatásaink termékeink értékesítését, hirdetését. Google Adwords használatával megjelenített hirdetéseinkről ezen a Google oldalon https://adssettings.google.hu/authenticated leiratkozhat. Kérjük olvassa el Cookie tájékoztatónkat és ha egyetért vele csak akkor adja beleegyezését a cookiek használatához. A Google adatmegőrzési irányelvekben meghatározottak időtartamig őrizzük meg adatait.Mi a cookie (süti)?
A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A meglátogatott oldalak címe, a látogatás időpontja alkalmasak lehetnek arra, hogy az adatok felhasználásával vagy más információval történt összekapcsolása esetén következtetéseket vonjunk le a felhasználóról is.
A cookiek alaptípusai:
 • Munkamenet cookie: ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik.
 • Állandó cookie: ezek a cookie-k a felhasználó eszközén maradnak az egyes cookiek-ra meghatározott ideig. Akkor aktiválódnak, amikor meglátogatja a weboldalt.
 • Az elsődleges cookie-kat a meglátogatott webhelyek hozzák létre. A webhely a címsávban látható.
 • A harmadik féltől származó cookie-kat más webhelyek hozzák létre. Ezek a webhelyek birtokolják a meglátogatott weboldalon látható tartalom bizonyos részét (például hirdetéseket vagy képeket).
Munkamenet, állandó és saját sütiket alkalmazunk. A vonatkozó elektronikus kereskedelmi jogszabályi rendelkezés alapján a szolgáltatás nyújtása céljából kezelhetjük azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Amennyiben nem egyezik bele, hogy munkamenet cookie-kat használjunk, előfordulhat, hogy weboldalunk valamelyik funkciója nem fog megfelelően működni, más cookiek esetén nem kapjuk meg azokat az információkat amelyek honlapuk használhatóságát javítják és információt szolgáltatnak fejlesztéséhez., termékeink, szolgáltatásaink hatékonyabb kínálatáhozA cookiek engedélyezését vagy változtatását a böngészője segítségével beállíthatja. A Google mint adatfeldolgozó adatkezelési feltételeit a következő linken tekintheti meg: https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/partner/. A Google adatvédelmi beállításokkal kapcsolatban itt https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu talál információt ahhoz, hogy adatvédelmi beállításait az Ön igényei szerint figyelembevételével testre szabhassa.Fontosabb böngészők cookie beállításait itt érheti el: Fontosabb böngészők cookie beállításait itt érheti el:
 • Firefox
 • Microsoft Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Chrome
Adatok pontossága, naprakészsége
Kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. Az Ön által megadott adatokat akkor tudjuk frissíteni, ha a megváltozott adatokról tájékoztat bennünket. Kérjük, hogy a változásról minél előbb küldjön értesítést az alábbi e-mail címre: [email protected]
Hozzájárulás és más adatkezelési jogalapok
Az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelések esetén az egyes adatkezelési célokhoz a hozzájárulását külön- külön adja meg és azokat ingyenesen és bármikor külön- külön is visszavonhatja.
A regisztráció törlését minden esetben az ahhoz kapcsolódó adatkezelés tekintetében a hozzájárulás visszavonásának tekintjükHozzájárulása visszavonható:
 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásáról írt elektronikus vagy papír alapú levélben az adatkezelő által fent megadott címére küldve
  Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése, saját vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Adatvédelmi Rendelet 6. cikk, Eker tv. 13/A §, Számviteli tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §, Áfa tv 169.§)
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy rendszerünket támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait zárolhatjuk a büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.Kötelező adatok
 • név
 • email
 • jelszó
 • telefonszám
 • cím
Amennyiben a regisztráció során kötelezően kért adatait nem adja meg, a megrendelést nem tudjuk teljesíteni, termékmintát nem tudunk küldeni, hírlevelet, sms-t sem tudunk küldeni, valamint a jogszabály szerint előírt kötelezettségünket (pl számla kiállítása) nem tudjuk elvégezni, mely ez utóbbi esetben megrendelését nincs módunkban elfogadni.Adatkezelés címzettei, akiknek az adatot továbbítjuk, hozzáférhetővé tesszük
Adatai továbbításra kerülnek:
 • adatfeldolgozónknak a Dr. BABOR GmbH & Co. KG, aki a webshop fejlesztője és egyben a tárhely szolgáltatónk is aki hoszting céljából a Host Europe GmbH-t veszi igénybe
 • elektronikus számlázó rendszerünk által a NAV részére
 • könyvelésünket végző a BPO TAX kft-nek
 • informatikai rendszerünket karbantartó Perfect-IT Services Informatikai kft-nek
  • a termékek kiszállítását végző Express One és / vagy Magyar Posta futárszolgálatnak
  • Esentis Kft részére, amely cég adatfeldolgozóként marketing szolgáltatásokat végez a Paloma kft részére
Személyes adatok harmadik országba továbbítása
A Google szolgáltatások igénybevétele során a Google az adatokat továbbíthatja harmadik, EGT-n kívüli országba az EU Standard Szerződéses feltételek vagy más EU Adatvédelmi Rendelet alapján megengedett alternatív, megfelelő biztonságot garantáló eljárás szerint.
Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben
A termékajánlás során megadott adatai alapján különböző termékeket rendelünk az Ön által megadott információkhoz. Az ajánlott termék kiválasztását automatikus eszközök végzik, amelynek működési logikáját az eddig rendelkezésünkre álló tapasztalatok alapján, szakemberekkel együtt alakítottunk ki. A termékajánlás következménye, hogy Ön az adatokhoz rendelten (saját vagy más személy adatai esetén) személyre szabott ajánlást kap, mely esetben a termék a megadott bőrtípus, probléma, életmód mellett valószínűleg jó hatásfokkal kezeli a bőrproblémát vagy biztosítja a bőr típusának megfelelő ápolást. Lehetősége van azonban a honlapon feltüntetett teljes termék és szolgáltatáspalettából is választani, nem kötelező a termékajánlás igénybevétele.
Csalás megelőzés céljából automatikus eszközökkel vizsgáljuk a megrendeléshez kapcsolódó bizonyos adatokat, pl szállítási cím, volumen, e-mail cím érvényességét és következtetést vonunk le arról, hogy a megrendelés valós-e.Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a székhelye valamint az adatfeldolgozók telephelye, adatközpontja.
Adatkezelő a személyes adatokat a levelezőrendszer kivételével álnevesíti vagy titkosítja. Biztosítja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét. Fizikai vagy műszaki incidens esetére megteremti az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani. Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást dolgozunk ki, és alkalmazunk. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe veszi az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek. Intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket. Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - törlését, visszavonását, gyakorolhatja adathordozhatósággal kapcsolatos jogait-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.Tájékoztatáshoz való jog
Honlapunkon közzétett tájékoztatáson a tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató elején feltüntetett címeken gyakorolható.
Az adatkezelő információt nyújt az érintett részére az adatkezelés körülményeiről, többek közt arról, hogy az érintett személyes adatait milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli; az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg; az adatok forrásáról, amennyiben azok nem az érintettől származnak; továbbá, hogy az érintett az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszaival kihez fordulhat.
A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató elején feltüntetett címeken gyakorolható. Kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adhatunk tájékoztatás.
A tájékoztatás megtörténtét dokumentálni kell.
A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni:
 • a nevéről
 • székhelyéről
 • a panaszügyintézés helyéről amennyiben az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével
 • a panaszkezelésnek az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról
 • a panaszok közlése érdekében a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről, internetes címéről és telefonszámáról
Kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adhatunk tájékoztatás.Hozzáféréshez való joga az adataihoz
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  -helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • adatforrásokra vonatkozó információ;
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk és az, hogy az ilyen adatkezelés Önre vonatkozóan milyen jelentőséggel bír, és hogy az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.Helyesbítés joga
Kérheti az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog
Ön az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére. indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
• visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
• tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez kell törölni;
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, így például, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.Az adatkezelés korlátozásához való jog
Kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
• az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy
• tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogaival, szabadságaival szemben
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő Önt az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Adathordozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
 • az adatkezelés szerződésen vagy hozzájárulásán alapul; és
 • az adatkezelés automatizált formában történik
Tiltakozás joga
Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az automatikus döntésen alapuló adatkezelést, a profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés:
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
 • az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; vagy
 • kifejezett hozzájárulásán alapul
Az utóbbi két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. Visszavonás joga
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Visszavonás esetén, amennyiben az adatok más jogalapon nem kezelhetőek az adatai törlésre kerülnek.
A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az adatkezelés azonban nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok előírják az adatkezelési kötelezettséget. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet a visszavonás jogáról tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. Eljárás
Indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a fenti jogaival kapcsolatos álláspontjáról, intézkedéseiről. A kérelem összetettségét, és a kérelmek számát figyelembe véve, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk-. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha Ön azt másként kéri.Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.Elfeledtetéshez való jog
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Hatósági, bírósági jogorvoslat
Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a lent megadott címen.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.Telefon: 06.1.391.1400Fax: 06.1.391.1410E-mail: [email protected] Honlap: http://www.naih.hu